پروژه ساخت سازه فضاکار منحنی شکل برای موکب قمر بنی هاشم (ع) میناب مساحت هزار متر مربع اجرا شده در کشور عراق شهر کربلا. دهنه سازه ده متر ارتفاع سه متر طول سازه قابل تغییر با طول های ده، بیست، سی متر و بیشتر :
پروژه اجرای سازه فضا کار تخت دولایه رستوران اسکله شهید حقانی بندرعباس به مساحت ششصد متر مربع دهنه سازه 13 متر :
پروژه اجرای سازه فضاکار تخت و منحنی نمایندگی ایران خودرو آذری میناب به مساحت پانصد متر مربع :